Carsella

Professional Subscriber to Songbay
Carsella

Moj ch?opak ciagle pedzi gdzies
Przyznam ?e nigdy nie wiem jak
I czym zaskoczy,znow pojawi si?
Z zakonczeniem dniaaa
Ju? plany zwykle w g?owie s?
I ka?dym z nich obdarza mnie
Kolejne dni a w noce
Nie wysy?am si?
On zawsze tu jest

Ref
Lecz gdy dzie? nieciekawy chmurny jest
Wtedy prosz?
Baw mnie doprowadzaj? ?miech do ?ez
Teraz wiemy ju? wi?cej
Chronisz mnie
Jak ?y? jak by? bez ciebie
Nie nie chc? wi?cej
Chc? by? to ty zawsze ze mn? szed?
I ochranialnie

iI ?e

Adrenaliny mam ju? do??
Bo przyznasz czasem dajesz w ko??
?arty b??dna, zastanawia mnie
Czy jednak to rozstanie
W mej g?owie niez?y m?tlik mam
Decyzja jednak prosta jest
To ju? nie ?arty przecie?
Nie zostawi? ci?
Moim lekiem jeste?
Ref
Lecz gdy mój dzie? nieciekawy chmurny jest
Wtedy prosze
Baw mnie doprowadzaj ?miech do lrz
Teraz wiemy juz wi?cej
Chronisz mnie
Jak ?y? jak byc bez ciebie
Nie nie chce wi?cej
Chc? by? to ty zawsze ze mn? szedl
I ochranial mnie

Chron.mnie

Srebrza si? li?cie na drzewach
A ?nieg piosenk? ?piewa
Dzieci na sankach zje?d?aj?
Bo wreszcie zim? ju? maj?
Ref.
Jad? jad? jad? dzieci
Na ?wi?ta ,na ?wi?ta
A Miko?aj zawsze o nich
pami?ta ,pami?ta
Srebrne sanie pi?knie b?yszcz?
Na, na niebie
W?a?nie teraz jad? prosto do ciebie, do ciebie


Prezenty s? wymarzone
Ka?dy co? dla siebie ma
Ja? wielkie auto z klaksonem
Lenka królewsk? koron?

Ref.
Jad? jad? jad? dzieci
Na ?wi?ta, na ?wi?ta
A Miko?aj zawsze o nich
Pami?ta pami?ta
Srebrne sanie pi?knie b?yszcz?
Na niebie,na niebie
W?a?nie teraz jad? prosto do ciebie do ciebie

Jedziemy po prezenty gra


Latest Uploads

Moj ch?opak ciagle pedzi gdzies
Przyznam ?e nigdy nie wiem jak
I czym zaskoczy,znow pojawi si?
Z zakonczeniem dniaaa
Ju? plany zwykle w g?owie s?
I ka?dym z nich obdarza mnie
Kolejne dni a w noce
Nie wysy?am si?
On zawsze tu jest

Ref
Lecz gdy dzie? nieciekawy chmurny jest
Wtedy prosz?
Baw mnie doprowadzaj? ?miech do ?ez
Teraz wiemy ju? wi?cej
Chronisz mnie
Jak ?y? jak by? bez ciebie
Nie nie chc? wi?cej
Chc? by? to ty zawsze ze mn? szed?
I ochranialnie

iI ?e

Adrenaliny mam ju? do??
Bo przyznasz czasem dajesz w ko??
?arty b??dna, zastanawia mnie
Czy jednak to rozstanie
W mej g?owie niez?y m?tlik mam
Decyzja jednak prosta jest
To ju? nie ?arty przecie?
Nie zostawi? ci?
Moim lekiem jeste?
Ref
Lecz gdy mój dzie? nieciekawy chmurny jest
Wtedy prosze
Baw mnie doprowadzaj ?miech do lrz
Teraz wiemy juz wi?cej
Chronisz mnie
Jak ?y? jak byc bez ciebie
Nie nie chce wi?cej
Chc? by? to ty zawsze ze mn? szedl
I ochranial mnie

Chron.mnie

Srebrza si? li?cie na drzewach
A ?nieg piosenk? ?piewa
Dzieci na sankach zje?d?aj?
Bo wreszcie zim? ju? maj?
Ref.
Jad? jad? jad? dzieci
Na ?wi?ta ,na ?wi?ta
A Miko?aj zawsze o nich
pami?ta ,pami?ta
Srebrne sanie pi?knie b?yszcz?
Na, na niebie
W?a?nie teraz jad? prosto do ciebie, do ciebie


Prezenty s? wymarzone
Ka?dy co? dla siebie ma
Ja? wielkie auto z klaksonem
Lenka królewsk? koron?

Ref.
Jad? jad? jad? dzieci
Na ?wi?ta, na ?wi?ta
A Miko?aj zawsze o nich
Pami?ta pami?ta
Srebrne sanie pi?knie b?yszcz?
Na niebie,na niebie
W?a?nie teraz jad? prosto do ciebie do ciebie

Jedziemy po prezenty gra

My Uploads

Moj ch?opak ciagle pedzi gdzies
Przyznam ?e nigdy nie wiem jak
I czym zaskoczy,znow pojawi si?
Z zakonczeniem dniaaa
Ju? plany zwykle w g?owie s?
I ka?dym z nich obdarza mnie
Kolejne dni a w noce
Nie wysy?am si?
On zawsze tu jest

Ref
Lecz gdy dzie? nieciekawy chmurny jest
Wtedy prosz?
Baw mnie doprowadzaj? ?miech do ?ez
Teraz wiemy ju? wi?cej
Chronisz mnie
Jak ?y? jak by? bez ciebie
Nie nie chc? wi?cej
Chc? by? to ty zawsze ze mn? szed?
I ochranialnie

iI ?e

Adrenaliny mam ju? do??
Bo przyznasz czasem dajesz w ko??
?arty b??dna, zastanawia mnie
Czy jednak to rozstanie
W mej g?owie niez?y m?tlik mam
Decyzja jednak prosta jest
To ju? nie ?arty przecie?
Nie zostawi? ci?
Moim lekiem jeste?
Ref
Lecz gdy mój dzie? nieciekawy chmurny jest
Wtedy prosze
Baw mnie doprowadzaj ?miech do lrz
Teraz wiemy juz wi?cej
Chronisz mnie
Jak ?y? jak byc bez ciebie
Nie nie chce wi?cej
Chc? by? to ty zawsze ze mn? szedl
I ochranial mnie

Chron.mnie

Srebrza si? li?cie na drzewach
A ?nieg piosenk? ?piewa
Dzieci na sankach zje?d?aj?
Bo wreszcie zim? ju? maj?
Ref.
Jad? jad? jad? dzieci
Na ?wi?ta ,na ?wi?ta
A Miko?aj zawsze o nich
pami?ta ,pami?ta
Srebrne sanie pi?knie b?yszcz?
Na, na niebie
W?a?nie teraz jad? prosto do ciebie, do ciebie


Prezenty s? wymarzone
Ka?dy co? dla siebie ma
Ja? wielkie auto z klaksonem
Lenka królewsk? koron?

Ref.
Jad? jad? jad? dzieci
Na ?wi?ta, na ?wi?ta
A Miko?aj zawsze o nich
Pami?ta pami?ta
Srebrne sanie pi?knie b?yszcz?
Na niebie,na niebie
W?a?nie teraz jad? prosto do ciebie do ciebie

Jedziemy po prezenty gra


About Me

Bio

Licznie poszukuj?ca muzycznych subtelno?ci,ucz? si? na keyboardzie bardzo chcia?abym komponowa? A wiem ?e mam ku temu zdolno?ci du?o pisz? tekstów jako takich pod k?tem wydarze? nag?ych emocji wydarze? tych prywatnych i tych oficjalnych, ale równie? pisz? teksty do gotowego podk?adu muzycznego na okre?lony temat,niewa?ne czy to jest rower mebel krajo
az cz?owiek rzecz nie ma to ?adnego znaczenia, teksty proste krótkie do ró?nych rodzajów muzyki jak te? równie? d?ugie te romantyczne i te niekoniecznie romantyczne. Staram si? s?ucha? tego co napisz? by utrzyma? rytm i ?atwo?? wypowiadania ko?cowych g?osek fraz utworu, o 12 lat jestem na portalu iSing kropka pl tam si? realizuje mo?na mnie pos?ucha? pod loginem bozenka111111

CV/History

Nie mam specjalnej historii zazwyczaj dopisywa?a mi jakie? teksty jak chodzi?am do ró?nych zespo?ów tak na pniu by?o potrzeba wi?c zrobi?o si? w to w 15 minut...

Contact

Do you want to Work with Carsella?